• Thứ Sáu, Ngày 02/02/2018
 • Thứ Hai, Ngày 22/05/2017
  Bản tin truyền hình Lilama 69-1 quý 1/ 2017 có những nội dung chính sau: Đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1; Lilama 69-1 đạt các mốc tiến độ thi công quan trọng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Góp sức đưa Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về đích; Xuất khẩu bộ sấy không k…
 • Thứ Ba, Ngày 10/09/2013
  Quy chế này qui định cụ thể việc phân công, phân cấp trách nhiệm , ủy quyền thực hiện và quy trình làm việc : mối quan hệ, sự phối hợp trong công tác quản lý, điều hành ...
 • Thứ Tư, Ngày 26/02/2014
  Chương trình hành động này được quán triệt đến mọi cá nhân, tổ chức trong Công ty để thấu hiểu và thực hiện.
 • Thứ Ba, Ngày 09/04/2013
  Chế độ nghỉ phép - nghỉ làm việc của công ty CP Lilama 69-1 , Chế độ quản lý cấp phát tài sản BHLD (sửa đổi 11-2011) ,Chế độ sử dụng điện thoại , Quy định trả lương qua thẻ ATM của công ty CP Lilama 69-1 ...
 • Thứ Tư, Ngày 03/02/2016
  Năm 2015 là một năm “bùng nổ” và thành công của Lilama 69-1 trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nhờ sự chung vai sát cánh, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty trên con đường chinh phục khát vọng đưa thương hiệu của Lilama 69-1 vươn tầm khu vực và thế giới. Trong…
 • Thứ 7, Ngày 09/04/2016
  Bản tin Lilama 69-1: Bản tin số 02 năm 2016
 • Thứ Tư, Ngày 02/03/2016
  Bản tin Lilama69-1: Bản tin số 01 năm 2016
 • Thứ Sáu, Ngày 11/12/2015
  Bản tin truyền hình Lilama 69-1, bản tin số 8 năm 2015
 • Thứ Năm, Ngày 15/10/2015
  Bản tin truyền hình số 07 năm 2015 - Công ty cổ phần Lilama 69-1
12>